DE TUIN
– De start van de bloementuin is voorbij het aardbeienveldje. Dit is de bloementuin met
alle eenjarige planten. De vaste bloementuin ligt hier nog achter, rondom de
boomstronk en met de paadjes van houtsnippers.

– We werken niet meer met het vlaggen systeem zoals eerdere jaren. Nu geldt: zie je
oogstbare bloemen (toppen)? Oogst ze! Wat is oogstbaar? Stengels met knop(pen)
die in de vaas nog uit kunnen komen, of een mooie bloem.

– Hoe meer we oogsten van de planten, hoe meer bloemen er komen. Ben dus niet te
bang om te plukken.


HUISREGELS

Lengte oogstseizoen

De tuinders geven aan wanneer het oogstseizoen van start gaat en wanneer het eindigt. De start van het bloemeseizoen is meestal half juni, afhankelijk van het weer in het voorjaar. Het einde is +/-  eind september.

– Oogst tijden
Wanneer je komt oogsten bepaal je zelf. Je bent welkom van 09:00 tot 19:00, zeven dagen per week. Mocht je persoonlijk oogstadvies willen, vraag dan vooraf wanneer de tuinders er die week zullen zijn.

– Aandeel delen
Je mag een bloemenabonnement delen met iemand anders, mits je samen af stemt wie welke week komt oogsten. Zorg wel dat je beide email adressen opgeeft bij het inschrijven, zodat iedereen op de hoogte is van belangrijke updates.
– Bloemenmails
Via de bloemenmails zullen we je af en toe op de hoogte houden van
het reilen en zeilen in de bloementuin. Deze sturen we niet wekelijks maar alleen als er iets belangrijks is om mede te delen. Het is belangrijk dat je deze leest, omdat dit de enige
manier is waarop we iedereen bereiken.
– Andere mensen laten oogsten
Het is de bedoeling dat je zelf komt oogsten. De tuinders kennen
straks alle leden. Mensen die wij niet kennen, mogen niet zomaar
oogsten. Ga je op vakantie? Dan mag je iemand anders sturen onder de
volgende voorwaardes:
 • Geef via een mail even door wie je stuurt en hoe lang deze persoon komt oogsten, liefst met een foto.
 • Stuur zelf de oogstmails door aan je vervanger
 • Geef de oogstinstructies goed door!
 • Laat je vervanger zich even aan ons voorstellen als hij of zij op de tuin is.
– Aansprakelijkheid
De deelnemers blijven aansprakelijk voor zichzelf en hun kinderen. Houd je kinderen dan ook goed in de gaten op de tuin, er rijden soms grote machines rond over het erf, dus zorg ervoor dat je kinderen altijd binnen je eigen zicht te blijven.
– Doorverkopen
Producten doorverkopen is niet toegestaan.
– Meehelpen
Een handje helpen kan zo nu en dan in overleg met de tuinders. Soms
organiseren we meewerkdagen, deelname hieraan is welkom maar zeker niet
verplicht.
– Oogst risico

Afhankelijk van het weer, ziekten en plagen kunnen sommige teelten overvloedig zijn of juist volledig mislukken. Zowel het oogstrisico als de overvloed maken deel uit van het aandeelhouderschap.

– Betaling
 • Het oogstaandeel wordt afgesloten en betaald in aan het begin van
  het jaar (jan t/m maart). Bijvoorkeur betaal je in een keer, maar in
  (max 3) termijnen is ook mogelijk. Wil je hier gebruik van maken, stuur
  dan een mailtje naar info@tuinenvanhartstocht.nl. De prijs wordt
  jaarlijks geëvalueerd, samen met tuinders en leden.


HET BOEKET
– Het beste moment om te oogsten is ’s ochtends of ’ s avonds.

– Zet na het oogsten je bloem direct in het emmertje met water. Zo overleven ze de reis
naar de vaas beter. Zet het emmertje a.u.b. weer op z’n plek.

– Sommige mensen nemen zelf een klein emmertje/doorgeknipt petflesje o.i.d. mee om
de bloemen in wat water mee te vervoeren.

– De bloemen kunnen optimaal water opnemen als ze schuin zijn afgeknipt.

– Oogst het liefst boven een vertakking, zodat de plant door kan groeien na het
oogsten. Is de stengel dan wel heel kort? Dan neem je de bovenste vertakkingen
maar mee.

– Bloemen die nog net in de knop staan, staan langer op de vaas. Ze komen dan vaak
nog uit.

– Zet de bloemen in een vaas met schoon water en ververs het water dagelijks.

– Zorg dat er geen bladeren in het water staan (dit gaat schimmelen).

– Zet de bloemen niet op een warme plek of in de zon.

– Er kunnen wat beestje in de bloemen zitten. Dat hoort nu eenmaal bij biologisch
gekweekte bloemen 🙂